GÓC ĐỐ VUI ĐỊA LÍ

Nguyễn Thị Huệ (st) Phía Bắc có hai QUẢNG Phía Nam có hai QUẢNG Tỉnh chi nằm ở giữa Mà răng lạ rứa Gọi quảng thì sai Ai giỏi, ai...

BỘ MÔN NGỮ VĂN

TỔNG QUAN Bộ môn Ngữ văn, khoa Khoa học xã hội được thành lập theo Quyết định số 786/QĐ-ĐHTB, ngày 4/9/2019 của Hiệu trưởng Trường...

Bộ môn Địa lý

Nội dung đang cập nhật...

Bộ môn Lịch sử

Nội dung đang cập nhật...

Bộ môn Ngữ văn

Nội dung đang cập nhật...

Lịch sử truyền thống

       1. Tên đơn vị: Khoa Khoa học Xã hội (Faculty of Social Sciences)        2. Năm thành lập: 2019    ...

Cơ cấu tổ chức

Đang cập nhật...