CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HẤP DẪN TẠI TRƯỜNG TÂY BẮC

330
TS. Nguyễn Thị Ngọc Thúy – Khoa KHXH
Tây Bắc thơ mộng và giàu tiềm năng về không khí, đất đai, nguồn nước,… nhưng Tây Bắc vẫn nghèo, người Tây Bắc khó làm giàu khi bám trụ quê hương. Nguyên nhân của những thách thức ấy là bởi những tiềm năng của Tây Bắc chưa được đánh thức.
Để đánh thức những tiềm năng quý giá, Tây Bắc cần nguồn nhân lực tại chỗ chất lượng cao. Nguồn nhân lực ấy chính là con em đồng bào Tây Bắc.
Tích lũy tri thức để vận dụng vào thực tiễn làm giàu quê hương, làm giàu cho gia đình và có cơ hội phát triển bản thân là con đường để các bạn trẻ hình thành sinh kế bền vững cho tương lai.
Trường Đại học Tây Bắc có đội ngũ giảng viên chất lượng cao, am hiểu sâu sắc về xã hội, tự nhiên và con người Tây Bắc. Đến với chúng tôi, các bạn trẻ sẽ được cung cấp kiến thức khoa học nền tảng, được định hướng con đường tiếp cận thực tế Tây Bắc để xác lập hướng đi đúng đắn cho tương lai. Từ đó có thể gắn bó lâu dài và góp phần xây dựng kinh tế gia đình, quê hương.
Trường Đại học Tây Bắc có những chuyên ngành đào tạo hấp dẫn, gắn với thực tiễn đang đặt ra với Tây Bắc, có khả năng tạo cơ hội việc làm cho các bạn trẻ.
TBU – Change your life
————————
LIÊN HỆ:
– Số điện thoại cán bộ tư vấn: 0353.91.98.13 – 0975.52.88.05