BỘ MÔN LỊCH SỬ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CỦA GIẢNG VIÊN NĂM 2020

349

Người viết: Ths. Điêu Thị Vân Anh

 Theo kế hoạch năm học và theo Quyết định số 1230/QĐ-ĐHTB của Trường Đại học Tây Bắc ngày 25 tháng 11 năm 2020, sáng ngày 11 tháng 12 năm 2020 trường Đại học Tây Bắc đã thành lập 03 Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của 03 cán bộ, giảng viên bộ môn Lịch sử, khoa Khoa học Xã hội năm 2020. Đây là hoạt động khoa học thường niên của Nhà trường, thu hút sự tham gia của nhiều cán bộ, giảng viên. Danh sách 03 đề tài nghiên cứu khoa học của của cán bộ, giảng viên thực hiện báo cáo nghiệm thu năm 2020 gồm có:

  1. Đề tài: “Nhận thức của Phan Bội Châu về giáo dục và tác động của nó đối với Lịch sử Việt Nam đầu thế kỉ XX “ do Ths Điêu Thị Vân Anh làm chủ nhiệm
  2. Đề tài: “Kinh tế nông nghiệp của người Thái tỉnh Sơn La trước năm 1895” do Ths Trần thị Phượng làm chủ nhiệm
  3. Đề tài: “Tổ chức dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh ở trường THPT tỉnh Sơn La” do Ths Lê Thị Dung làm chủ nhiệm

Tại buổi nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt nội dung nghiên cứu và nhận được các ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên và trả lời các câu hỏi do các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu. Với từng đề tài là những hoạt động chuyên môn của từng lĩnh vực mang lại những hữu ích cho từng công việc phục vụ, giảng dạy trong Nhà trường. Trên cơ sở những ý kiến nhận xét và góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài sẽ chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo NCKH nộp lưu chiểu, hoàn tất công tác nghiệm thu.

Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học là hoạt động khoa học hữu ích,là cơ hội để các chủ nhiệm tiếp tục nâng cao kiến thức nghiên cứu cũng như củng cố nâng cao kiến thức chuyên môn. Các đề tài nghiên cứu khoa học đều nhận được những đánh giá tốt về chất lượng, sự nghiêm túc và chuyên tâm trong công tác nghiên cứu.

Với các đề tài được Hội đồng nghiệm thu, các giảng viên bộ môn Lịch sử, Khoa Khoa học Xã hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác nghiên cứu khoa học năm học 2019 – 2020, góp phần trong thành công chung về công tác NCKH của Nhà trường.