BỘ MÔN ĐỊA LÝ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6

337

BỘ MÔN ĐỊA LÝ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6

                                          Ths Bùi Thị Hoa Mận – Giảng viên Bộ môn Địa lí 

                                      Khoa Khoa học Xã hội

Nhằm đẩy mạnh các công tác chuyên môn và hoạt động của Bộ môn Địa lí, vào ngày 29 tháng 5 năm 2020, Bộ môn đã tiến hành họp tại Văn phòng Bộ môn Địa lí. Chủ trì cuộc họp TS. Phạm Anh Tuân – Trưởng Bộ môn để rà soát các hoạt động Tháng 5 và triển khai một số nội dung tháng 6 như sau:

  1. Kiểm soát thời lượng giảng dạy

Để thuận lợi cho Phòng Đào tạo có thể sắp xếp số giờ dạy hợp lý cho các Giảng viên sau khi sinh viên đi học tập trung, Bộ môn yêu cầu các Giảng viên kiểm tra và thống kê lại số tiết còn thiếu của các môn học đã từng triển khai học tập trực tuyến trong đợt nghỉ dịch Covid-19. Trong đó, TS. Phạm Anh Tuân nhấn mạnh các giảng viên cần cố gắng bố trí thời gian hợp lý và tăng cường bổ trợ kiến thức cho sinh viên nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy và hiệu quả học tập của sinh viên.

Các Giảng viên Bộ môn Địa lý rà soát các hoạt động giảng dạy sinh viên sau đợt nghỉ dịch Covid 19

2. Xây dựng và khảo sát Chuẩn đầu ra

Rà soát các công việc về Chuẩn đầu ra và phân công các Giảng viên tiến hành điều tra khảo sát. Trong đó, yêu cầu cả Bộ môn tập trung hoàn thiện Phiếu khảo sát online và liên hệ với các nhóm đối tượng khảo sát nhằm đạt tính hiệu quả cao, đảm bảo thời gian theo Kế hoạch của Khoa và Nhà trường.

Trong buổi họp, các giảng viên trong Bộ môn cũng trao đổi về vấn đề tuyển sinh của Nhà trường nói chung và Bộ môn Địa lí nói riêng, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó trưởng Bộ môn cho rằng bản thân các giảng viên cần tăng cường hơn nữa công tác quảng bá bộ môn, tìm hiểu kỹ về cách thức tuyển sinh từ đó mới có thể tư vấn cho các đối tượng tuyển sinh hiệu quả. Ngoài ra, bộ môn cũng cần tìm hiểu những ưu đãi và thuận lợi trong và sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Địa lí học sinh tại địa bàn tỉnh và các vùng lân cận lựa chọn học, định hướng và khuyến khích các em lựa chọn ngành nghề phù hợp với đam mê và sở thích của mình.

Phân công nhiệm vụ tiến hành hoạt động Chuẩn đầu ra và tuyển sinh của Bộ môn Địa lí

  1. Công tác nghiên cứu khoa học

Về vấn đề nghiên cứu khoa học, TS Phạm Anh Tuân cũng nhấn mạnh rằng cần phải phát huy hơn nữa trí tuệ tập thể của những đồng chí đã hoàn thành xong luận án tiến sĩ và những đồng chí có năng lực ngoại ngữ để cùng tìm hiểu những kỹ năng để xuất bản những bài báo quốc tế uy tín. Tăng cường kết nối với các đồng nghiệp cùng chuyên môn có nhiều kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu để hợp tác và học hỏi nhằm phát huy thế mạnh về chuyên môn của các giảng viên trong tổ cũng như nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học.